Wykład

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SOLFEŻOWA XXI wiek w kształceniu słuchu: style, tendencje, metody
Aula im. Stefana Stuligrosza, Akademia Muzyczna w Poznaniu
godz. 13:30
Temat wykładu: Harmonia modalna na zajęciach kształcenia słuchu w oparciu o przykłady z muzyki popularnej.
Więcej tutaj